infoTarnowskieGóry – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

W 20. Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów na 14 miejscu znalazł się powiat tarnogórski. To duży awans. Warto bowiem przypomnieć, że jeszcze w zeszłym roku region ten nie znalazł się nawet w czołowej trzydziestce. Powiat tarnogórski zdobył wyróżnienie w kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców.

Ranking ten jest przeprowadzany co roku przez Związek Powiatów Polskich. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne i dobrowolne. Jest to jednak jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie. Główne kryteria, jakie są brane pod uwagę, to działania wspierające rozwój i inwestycje, jak też poprawiające jakość obsługi mieszkańców, promocje z zakresu ochrony zdrowia, propagowanie kultury, czy sztuki. Uwzględniane są również działania ekologiczne i ekonergetyczne, których podejmują się gminy i powiaty.

Ranking jest podzielony na kilka kategorii, gdzie brana jest pod uwagę liczba mieszkańców. Mogą do niego przystąpić zarówno najmniejsze powiaty do 60 tysięcy osób, jak i te powyżej 120 tysięcy mieszkańców, a także miasta na prawach powiatu lub gminy wiejskie. Miejsce 14 dla powiatu tarnogórskiego jest niewątpliwie sporym awansem oraz wyróżnieniem.