infoTarnowskieGóry – portal lokalny

Portal lokalny o Twojej okolicy

W ostatnich dniach Plac Wolności został pozbawiony dwóch drzew. Miały one być chore i stwarzać zagrożenie dla przechodniów oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto zauważyć, że decyzja o wycince drzew została podjęta na podstawie ekspertyzy dendrologicznej. Jak podkreślił Adam Mrugacz – naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, już od kilku lat był obserwowany pogarszający się stan zdrowia drzew. Zapadła zatem decyzja o wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej, która jednoznacznie wskazała na konieczność usunięcia dwóch drzew, znajdujących się przy Placu Wolności. Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska podkreśla przy tym, że takie działania były obowiązkiem miasta, aby chore drzewa nie zagrażały życiu mieszkańców. Zaprzestanie jakichkolwiek działań w tym kierunku nie byłoby zgodne z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wynikającej także z Kodeksu Karnego. Ponadto nie zapominajmy o możliwości dojścia do tragedii, której skutki jak utrata zdrowia czy życia, nie mogłyby zostać zniwelowane przez żadne przepisy prawne.